Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Khoa DT: 0976 836 586
Mr.Khoa DT: 0982 773 156

SINH VIÊN

36.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:300 MB

Băng thông/ Tháng:5 GB

FTP Account:0

MySQL:0

Addon domain:0

Subdomain:3

Alias/Park Domain:3

Email POP3/webmail:10

 

CÁ NHÂN

63.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:600 MB

Băng thông/ Tháng:10 GB

FTP Account:1

MySQL:1

Addon domain:0

Subdomain:5

Alias/Park Domain:5

Email POP3/webmail:15

 

CÁ NHÂN+

90.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:800 MB

Băng thông/ Tháng:15 GB

FTP Account:2

MySQL:2

Addon domain:1

Subdomain:15

Alias/Park Domain:15

Email POP3/webmail:25

 

DOANH NGHIỆP

135.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:1.1 GB

Băng thông/ Tháng:20 GB

FTP Account:4

MySQL:4

Addon domain:3

Subdomain:20

Alias/Park Domain:20

Email POP3/webmail:40

 

T.MẠI ĐIỆN TỬ

160.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:1.5 GB

Băng thông/ Tháng:30 GB

FTP Account:5

MySQL:5

Addon domain:4

Subdomain:25

Alias/Park Domain:25

Email POP3/webmail:50

 

T.MẠI ĐIỆN TỬ+

210.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:2 GB

Băng thông/ Tháng:50 GB

FTP Account:7

MySQL:7

Addon domain:6

Subdomain:35

Alias/Park Domain:35

Email POP3/webmail:70

 

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

250.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:3 GB

Băng thông/ Tháng:80 GB

FTP Account:8

MySQL:8

Addon domain:7

Subdomain:40

Alias/Park Domain:40

Email POP3/webmail:80

 

CHUYÊN NGHIỆP

380.000 đ/THÁNG

Dung lượng lưu trữ:5 GB

Băng thông/ Tháng:150 GB

FTP Account:10

MySQL:10

Addon domain:9

Subdomain:60

Alias/Park Domain:60

Email POP3/webmail:100

 

 

 Liên hệ

Điện thoại:  0976 836 586 hoặc 0982 773 156
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.