Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ trực tuyến

Mr.Khoa DT: 0976 836 586
Mr.Khoa DT: 0982 773 156

 

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước..

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì mỗi năm Chuyển về
.com Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.net Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.org Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.info Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.biz Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.me Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.name Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.tv Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.de Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.sx Miễn phí 1.409.000 đ  
.pw Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.nl Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.in.net Miễn phí 1.270.000 đ  
 
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí

Liên hệ

Điện thoại:  0976 836 586 hoặc 0982 773 156

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://nhanlamweb.net